کانون زبان پارسیان
آموزش نوین زبان های خارجی در تمامی رده های سنی
IELTS . TOEFL . EPT
مشاهده دوره هــا
با آموزش های حرفه ای ما متفاوت باشید
کنکور سراسری . ارشد و دکترا . منحصراً زبان . گرامر . مکالمه
آزمون های استاندارد آنلاین
شروع کنید
دوره های بی نظیر

کنکور سراسری

ارشد و دکترا

و منحصراً زبان
شروع کنید

آزمون های استاندارد

برگزاری آزمون های استاندارد آنلاین و آموزش مداوم

ارشد و دکتری

پوشش کامل مباحث مورد نیاز جهت آمادگی آزمون

کنکور سراسری

آمادگی جهت شرکت در آزمون سراسری و کنکور زبان انگلیسی

جدیدترین دوره هــا

Reading Comprehension for EPT , TOEFL, Konkoor

Free standardised reading comprehension questions to boost your vocabulary and grammar and boost your reading speed.

See more…

« » صفحه 1 / 3

با آموزش های حرفه ای ما متفاوت باشید

Be different with our professional training

با ما متفاوت باشید

improve your language skills

Use English differently, more fluently and masterfully

Learn English and improve your self-confidence

اخبـار واطلاعیـه ها

Scroll to Top