Cloze Tests for Konkoor

متون بسیار کاربردی ویژه آزمون های زبان انگلیسی این پکیج ویژه کنکور سراسری، ارشد و دکتری دارای 17 کلوز تست می باشد. هر کلوز تست دارای 15 سوال با مدت زمان پاسخگویی 20 دقیقه است.