برنامه آموزشی کانون در شرایط کرونا

با توجه به ممنوعیت برگزاری کلاس های آموزشی و به دلیل محدودیت های بهداشتی و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، کانون زبان پارسیان در نظر دارد کلاس های آموزشی را به صورت خصوصی و انفرادی برگزار نماید. کلیه کلاس ها یک ساعته، حضوری و به صورت یک جلسه در هفته می باشد.  آزمون های میانترم …

برنامه آموزشی کانون در شرایط کرونا Read More »