کانون زبان پارسیان
آموزش نوین زبان های خارجی در تمامی رده های سنی به صورت آنلاین
IELTS . TOEFL . EPT
مشاهده دوره هــا
با آموزش های حرفه ای ما متفاوت باشید
کنکور سراسری . ارشد و دکترا . منحصراً زبان . گرامر . مکالمه
آزمون های استاندارد آنلاین
شروع کنید
برگزاری

دوره های آنلاین
در تمامی رده های سنی
شروع کنید

آزمون های استاندارد

برگزاری آزمون های استاندارد آنلاین و آموزش مداوم

ارشد و دکتری

پوشش کامل مباحث مورد نیاز جهت آمادگی آزمون

کنکور سراسری

آمادگی جهت شرکت در آزمون سراسری و کنکور زبان انگلیسی

جدیدترین دوره هــا

Free
ielts maximiser 5

IELTS Maximizer

The course has been designed for those who have already studied English grammar and are going to evaluate their grammar knowledge. There is going to be 397 English grammar tests each containing 10 multiple choice questions.

See more…

instagram TOEFL

TOEFL Tests on ParsianEnglishOnline @ instagram

This course includes the free matching tests and reading comprehension tests on the vocabulary presented through Instagram Page available #parsianenglishonline

See more…

« » page 1 / 3

با آموزش های حرفه ای ما متفاوت باشید

Be different with our professional training

اخبـار واطلاعیـه ها

0
Scroll to Top